Ongoing MA Dissertations

001. İsmail MOLLAOĞLU- Türkiye’de Halkoylamaları ve Referandumlar
002. Ünsal BİLİR- Demokrat Parti Döneminde Ankara’da Modernleşme (1950-1960)
003. Lemi ATALAY- Atatürk Dönemi Düşünürlerinin Gözüyle Kemalizm ve Türk İnkılâbı
004. Aslıhan UYANIK- Demokrat Parti Dönemi Türk-Amerikan Diplomatik Ziyaretleri
005. Gizem ÖZTOPRAK- Joseph Stalin’in Ölümünün Türk Basınındaki Yankıları
006. Ümmü ÖĞÜTVEREN-V. Olağanüstü CHP Kurultayı ve Bülent Ecevit (5-7 Mayıs 1972)
007. Sezai Kürşat ÖKTE-Milli Mücadele Döneminde Halkla İlişkiler (1918-1922)
008. Pınar SELÇUK- Anılarda Yunanistan’da İç Savaş
009. Mustafa ÇETİNER- Kıbrıs Barış Harekâtı Sonrasında Yunanistan’daki Siyasi ve İktisadi Gelişmeler (1974-1981)
010. Aynur Gül KARAHAN- Atatürk Dönemi ve Sonrasında Tarım Politikalarının Gıda Sanayiine Yansımaları (1923-1960)
011.Fatih USLU- İkinci Dünya Savaşı’nda Yardım Sevenler Cemiyeti
012. Celil AKINCI- İkinci Dünya Savaşı Sırasındaki Dış Gelişmelerin Türk İç Siyasetine Etkileri
013. Doğan ATİK- Demokrat Parti Dönemi Öğrenci Olayları
014. Ömür AKKAYA- Tek Parti Dönemi Yerli Malı Haftası Kutlamaları (1923-1950)
015. Ceyhun ÖĞRETEN- Tarihsel Açıdan Türkiye-IMF İlişkilerinin Başlangıç Dönemi(1947-1960)
016. Büşra AKDEMİR- II.Beş Yıllık Sanayi Planı (Yorumlar ve Tartışmalar)
017. Ömer METE- Anılarda Takrir-i Sükûn Dönemi
018. Emrah YILMAZ- Akşam ve Cumhuriyet Gazeteleri Örneğinde Müttefik ve Mihver Yanlısı Basının İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)
019. Hüseyin BİLGİÇ- SSCB’nin Dağılmasından Sonra Türk-Rus İlişkilerinde Pantürkizm Faktörü
020. Özgür RENÇBERLER- “Küçük Asya Felaketi”nin Yunan Siyasetine Etkisi
021.Metin SAĞSAK- Bosna-Hersek Örneğinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barışı Destekleme Harekâtları
022. Özge TAYLAN- II.Dünya Savaşı Yıllarında Hava Harekâtının Türk Basınındaki Yansımaları
023. Hacı Murat SALT- Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Eğitim Politikası (1979-2003)
024. Salim SEVER- Siyasal ve Düşünsel Boyutlarıyla Turhan Feyzioğlu’nun Türk Siyasal Hayatındaki Kritik Önemi
025. Ercüment BERK- 1983 Seçimlerine Giden Süreçte Kurulan Siyasal Partiler ve Programları
026. Esra İNAL- Demokrat Parti Döneminde Kadın Sorunu ve Kadın Hareketleri
027.  Oktay ŞİMŞEK- Milli Mücadele’de Bir Türk Subayı: İskender Kırmacı
028. Ali Osman MOLA- Atatürk Dönemi Sütçülük Politikaları