Book Selling

Ankara University Institute of Turkish Revolution History Book Sale List

                     Publications For Students Full Price
1 Journal of Atatürk Yolu 5.00TL 10.00 TL
2 XX. Kolordu Komutanı Ali Fuat Paşa’nın Haberleşme Kayıt Defteri 7.50TL 15.00 TL
3 Anadolu’da Ortodoksluk Sadası Gazetesi 5.00TL 10.00 TL
4 Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuva-yı Milliye Hatıraları 6.00TL 12.00 TL
5 90.Yılında Sakarya Zaferi 6.00TL 12.00 TL
6 Atatürk ve Müzik 6.00TL 12.00TL
7 Genç Akademisyenler Gözüyle M. Kemal Atatürk 6.00TL 12.00TL
8 Cumhuriyetin 80.YıIı armağanı 5.00TL 10.00 TL
9 Kurtuluş Savaşı İle İlgili Yunan Belgeleri 5.00TL 10.00 TL
10 Ermenilerin Yaptığı Katliamlar 5.00TL 10.00 TL
11 Gaye-i Milliye Gazetesi 6.00TL 12.00 TL
12 Gazi M. Kemal Atatürk’ün Din Politikası Üzerine Konuşmaları 5.00TL 10.00 TL
13 Gazi M. Kemal Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerine Konuşmaları 5.00TL 10.00 TL
14 Ali Fuat Paşa’nın Moskova Büyükelçiliği Dönemi Yazışmaları 7.50 TL 15.00 TL
15 Karagöz Gazetesi’nin Çizgileriyle I. Dünya Savaşı 60 TL 120 TL
16 Trakya Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin Kongre Tutanakları 10 TL 20 TL
17 Atatürk’ün Cenaze Törenleri 20 TL 40 TL
18 Dönemin Tanıklarından Milli Mücadele Hatıraları 10 TL 20 TL

Related Personnel: Haydar TÜREOĞLU
(0312) 316 62 69 /1192-1193