Books

ANKARA UNIVERSITY
INSTUTE OF TURKISH REVOLUTION HISTORY
PUBLICATIONS
Pub.No. Publications Name Date of Pub.
1 1 Atatürk’ün Söylev Demeçleri    I  (2. baskı) 1959
2 Atatürk’ün Söylev Demeçleri   II  (2. baskı) 1961
3 Atatürk’ün Söylev Demeçleri  III (2. baskı) 1961
4 Atatürk’ün Söylev Demeçleri V 1972
5 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III 1989
6 4 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Eğitim Politikası Üzerinde Konuşmalar 1984
7 5 Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Din Politikası Üzerinde Konuşmalar 1986
8 6 Ermenilerin Yaptıkları Katliamlar 1986
9 7 Mondros ve Mudanya Mütarekeleri Tarihi 1948
10 8 Atatürk’ün Nöbet Defteri 1955
11 Atatürk’ün Tamim Telgraf ve Beyannameleri IV 1964
12 Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri ve Hacim Muhittin Çarıklı’nın Kuvayı Milliye Hatıraları 1966
13 Erzurum Kongresi İle İlgili Belgeler 1969
14 12 Atatürk Önderliğinde Kültür Devrimi 1972
15 Atatürk ve Türk Devrimi Kronolojisi 1973
16 Büyük Nutuk I-II-III 1973
17 TİTE A1 Katalogu 1997
18 TİTE A2 Katalogu 1998
19 TİTE A3 Katalogu 1998
20 TİTE A4 Katalogu 1999
21 TİTE A5 Katalogu 2001
22 TİTE A6 Katalogu 2002
23 TİTE A7 Katalogu 2003
24 TİTE A8 Katalogu 2003
25 Cumhuriyetin 80. Yılına Armağan 2004
26 TİTE A9 Katalogu 2005
27 CHIPRE Del Pasado Al Presente 2005
28 TİTE A10 Katalogu 2006
29 TİTE A11 Katalogu 2006
30 228 İzzet ÖZTOPRAK, Kurtuluş Savaşı ile İlgili Yunan Belgeleri 2006
31 229 Gâye-i Milliyye Gazetesi’nin Tıpkı Basımı 2009
32 Anadolu’da Ortodoksluk Sadâsı Gazetesi’nin Tıpkı Basımı 2010